top of page

Работен календар, с цветна глава с фотография на девойки в носии от Казанлъшко.

Главата е само една - цветна. Тялото е 12 листа - по един за всеки месец, с подробна информация за българския народен календар, национални и международни празници. Всеки лист от календара е с един голям месец и два по-малки, съответно предишен и следващ месец.

 

"Българските корени" работен календар за 2024