"...БЪЛГАРИЯ ЖИВЕЕ НАВСЯКЪДЕ,
КЪДЕТО НЕЙНИТЕ СИНОВЕ И ДЪЩЕРИ,
ПАЗЯТ СВЕЩЕНИТЕ ТРАДИЦИИ, В СВОИТЕ РОДОВЕ И СЕМЕЙСТВА..."

 

 

Фондация „Живите българските корени“ е неправителствена организация, с цели, насочени основно към популяризиране на Българското културно-историческо наследство.

Зад този проект стои екип от професионалисти в сферата на етнонауките, фотографията, рекламата, маркетинга, издателската и социалните дейности. Въпреки че като юридическа единица, Фондация „Българските корени“ е съвсем млада, повече от пет години ние присъстваме в социалното пространство, в страната и извън нейните граници, като представяме по достъпен, приемлив и красноречив начин резултатите от нашата дейност. Обединявайки се зад името „Българските корени“, ние влязохме в немалко от музеите в България, посетихме всеки значим форум, фестивал и събор, потопихме се в носталгичния копнеж на българските диаспори в съседните нам държави, подкрепихме общини и културни центрове, участвахме в дейността на патриотични структури и организации, като навсякъде събирахме АВТЕНТИЧНИ детайли, от Българската  непреходна култура, бит и народност. В крайна сметка, така се роди проектът „Българските корени“, който няма аналог в България.

Със средствата на социалните мрежи отразявахме и продължаваме да отразяваме голяма част от значимите в културологичен план мероприятия и събития, проведени в страната и чужбина през последните пет години. В резултат на това, към настоящия момент се радваме на подкрепата на повече от 45 000 съмишленици, на нашата страница.

Създадохме поредица от бутикови календари, които илюстрират по недвусмислен начин красотата на традиционното българско облекло през последните 200 години. И въпреки че до срeдата на XX в. то вече е загубило своята утилитарна функция, към настоящия момент неговата неповторимост е определено една от златните визитки на България. В този смисъл, календарите на „Българските корени“ представят вероятно единствения нагледен, богат и коректен от историческа и етнографска гледна точка снимков материал, който освен всичко останало притежава завидно качество. Те дават шанс на съвременния човек да се докосне до уникални произведения на изкуството, до бита и културата от последните няколко века и оживявайки чрез народната памет, позволяват да се придобие реална представа за това как е изглеждала, живяла и творила българката през това време. Носията за българина не е била само дреха или вещ, тя е символ, тя е свята като домашния олтар, огнището, земята, хляба и вярата. Това за нас беше подтикът да започнем да популяризираме тези скрити от погледа културни шедьоври и тяхната история.

Екипът на „Българските корени“ се наложи като еталон на фотографско качество и историко-етнографска коректност при отразяването на всички мероприятия, в които присъстват автентични детайли от българския фолклор, бит и народност. Давайки си сметка, че в XXI в. трудно могат да се диференцират традиционните културни ценности от съвременните им интерпретации, ние се стараем да представяме всяко истинско късче история, придружено с максимално достоверна информация за първоизточника.

Проектът се концентрира в изготвянето на календари, въпреки че резултатите се показват по всички възможни канали: изложби в страната и чужбина, благотворителни и културни мероприятия, официални представяния, медии. До този момент обаче основният способ остават календарите.

Защо календари? Защото те  прекосяват разстояния, влизат в дома на хората и остават там през цялата година, провокират емоции, разказват истории, съживяват историческата памет. Нашата цел не е да предизвикаме носталгия по едни отминали времена. Ние искаме нещо повече – да провокираме хората да погледнат към настоящето, защото остатъкът от това славно минало е жив и днес. А нашето най-съкровено желание е да съхраним искриците от непреходната българска история, от битa и културата, автентични и достойни за паметта на тези, към чийто живот са пряка препратка.

С времето проектите станаха повече и към настоящия момент ние вече имаме идеи за тяхното разширяване и допълване: Правим стъпки за изследване и предоставяне по същия убедителен и красив начин на резултатите от нашата работа във всички сфери на фолклора, бита, традициите, ритуалната и обредната дейност в страната и там, където има български общности, запазили и съхранили частица от българската култура и народност.

Бъдете с нас, приятели, подкрепете ни по този трънлив път и нека България пребъде!