top of page

Календари с народни носии 2022

2022

"Девойко, мари, хубава" 2022

Един календар, посветен на красотата и духовната сила на българката

„Снага й – тънка топола,
лицето –  бяла месечина.
Очи й – черни череши,
веждите – вити гайтани.
Страните є – червени ябълки,
устата – сладка малина.
Като се засмее, слънце изгрява,
като заплаче, бисери рони...“

 

Традиционното облекло е един от най-устойчивите и консервативни елементи в българската народна култура, който ни дава всестранна информация – за пола и възрастта, за бита и културата, за социалната, конфесионалната или етническата принадлежност на дадения индивид. Освен че отразява усета за красота на българката през вековете, нейните разбирания за цветова хармония и симетрия, то ни показва, че в миналото хората са познавали в детайли природните закони и дадености и са се съобразявали с тях при изработката на дрехите. 
Културното многообразие стига дотам, че дори носиите на две съседни селища имат свои отличителни особености. А какво да кажем за регионалната специфика, изразена така ярко чрез традиционното облекло. Този елемент има основополагащ характер и за обособяването на по-малки или по-големи етнографски групи. Затова носията никога не е имала само утилитарно значение за българина. Чрез редица от своите характеристики (тип, кройка, стил, материя, цвят) тя изпълнява важна роля и в празнично-обредната система на традиционното общество.
Излизайки от активна употреба през миналия XX век, днес традиционното облекло преживява своеобразно възраждане. От писани ракли, скринове и стари сандъци излизат за нов живот грижливо кътани тъкани, накити и аксесоари, характерни за българското общество през последните два-три века. Ведно с носиите се съживяват и безценни образци, както и старинни технологии на тъкаческото, бродираческото и ювелирното изкуство.
В настоящото издание са включени образци от няколко етнографски групи – хърцои, шопи, балканджии, тракийци, македонци. Нашият екип издири и засне костюми, които са собственост както на музейни институции, така и на частни колекционери. Освен това искаме да отбележим, че при заснемането винаги сме се старали да разположим всяка носия в максимално автентична среда, близка до тази, в която е битувала.
В изпълнение на основната си мисия по популяризиране на българското културно-историческо наследство, Фондация „ЖИВИТЕ БЪЛГАРСКИ КОРЕНИ“ Ви предлага и през настоящата година поредните културни шедьоври. 

Доц. д-р Ангел Янков директор на РЕМ – Пловдив
 

bottom of page