Мисия и Цели на Фондацията

МИСИЯ НА ФОНДАЦИЯТА

Популяризиране на Българското културно – историческо наследство.

ЦЕЛИ НА ФОНДАЦИЯТА

Създаване на работни планове, свързани със съвременното осмисляне и пресъздаване на традиционни форми на културата в това число:

  • Учредяване и подпомагане на младежки организации и акции, с акцент в работата по опазването на културно – историческото наследството. Социализация, привличане и ангажиране на младите хора с цел опазване и съхраняване на културната памет и приемственост между различните поколения.

  • Подпомагане на проучването, опазването, съхраняването, развиването и популяризирането на местното културно и фолклорно наследство, с взаимни инициативи между фондацията и културните инстанции.

  • Осигуряване на съдействие и принос в съхранението на специфични и общи културни практики.

  • Съвместни инициативи с организациите, занимаващи се с „културен туризъм“ – придвижване на хора поради културни подбуди, образователни турове, акцентиране върху местни забележителности (паметници, природа и др.).

  • Широка обществена огласеност и социално-ориентирано рекламиране на конкретните населени места, в тясно сътрудничество с други организации.

  • Подкрепа и подпомагане на държавни инициативи за съхранение на българския фолклор и традиционна култура, с дейности по тяхното популяризиране,в контекста на общоевропейските исторически традиции и изграждане на високо национално самочувствие и българско самосъзнание, съчетано с общоевропейска културна идентичност.

_MG_7660.jpg

Фондация "Живите български корени"

гр. Разлог, ул. "Цар Иван Асен II" 18
гр. Пловдив, ул. "Цанко Дюстабанов" 7

за контакти: +359 88 77 95525 

е-mail: office@bulgarianroots.bg

СЛЕДЕТЕ НИ

  • Facebook BulgarianRoots
  • Instagram BulgarianRoots
  • YouTube BulgarianRoots

© 2020 Фондация "Живите българските корени"