top of page

Мисия и Цели на Фондация "Живите български корени"

МИСИЯ НА ФОНДАЦИЯТА

ПОПУЛЯРИЗИРАНЕ НА БЪЛГАРСКОТО КУЛТУРНО - ИСТОРИЧЕСКО НАСЛЕДСТВО.

ЦЕЛИ НА ФОНДАЦИЯТА

Създаване на работни планове, свързани със съвременното осмисляне и пресъздаване на традиционни форми на културата в това число:

  • Учредяване и подпомагане на младежки организации и акции, с акцент в работата по опазването на културно – историческото наследството. Социализация, привличане и ангажиране на младите хора с цел опазване и съхраняване на културната памет и приемственост между различните поколения.

  • Подпомагане на проучването, опазването, съхраняването, развиването и популяризирането на местното културно и фолклорно наследство, с взаимни инициативи между фондацията и културните институции в страната.

  • Осигуряване на съдействие и принос в съхранението на специфични и общи културни практики.

  • Съвместни инициативи с организациите, занимаващи се с „културен туризъм“ – придвижване на хора поради културни подбуди, образователни турове, акцентиране върху местни забележителности (паметници, природа и др.).

  • Широка обществена огласеност и социално-ориентирано рекламиране на конкретните населени места, в тясно сътрудничество с други организации.

  • Подкрепа и подпомагане на държавни инициативи за съхранение на българския фолклор и традиционна култура, с дейности по тяхното популяризиране, в контекста на общоевропейските исторически традиции и изграждане на високо национално самочувствие и българско самосъзнание, съчетано с общоевропейска културна идентичност.

_MG_7660.jpg
bottom of page