Проекти на Фондация "Живите български корени"

„Изследване на спецификата и богатството на национални костюми от Разложкия край, в светлината на културното многообразие“

През 2020г Фондация „ЖИВИТЕ БЪЛГАРСКИ КОРЕНИ“ спечели проект организиран от  Национален фонд „Култура” към Министерството на Културата: „Изследване на спецификата и богатството на национални костюми от Разложкия край, в светлината на културното многообразие“. 

Съхраняване и популяризиране на неговата непреходна ритуална стойност

в неразривната връзка с бита, в логиката на жизнения цикъл делник-празник.

 

В изпълнение на ангажиментите по проекта ще бъдат извършени следните дейности

 1.  Издирване и подбор на 25 комплекта от най-характерните носии от района на Община Разлог, с приоритет на женските носии, запазени в музейни експозиции и в други обществени или частни колекции.

 2. Издирване на детайлна информация за всеки от костюмите, от стари източници, архиви, възрастни хора и др.

 3. Изследване и анализ на неразривната връзка между елементите от ежедневното битие, с тези от обредно-ритуално естество. Анализ на развитието на тази взаимовръзка при отделните костюми в последните 100 г.

 4. Фотографиране на всяка носия във всички ракурси, даващи информация по отношение на т. 2 и т. 3. с поставяне на носията в среда, максимално близка до нейната автентична и реална такава.

 5. Дизайн и предпечат на албум с материалите от фотосесиите. Максимално качество всяка носия, както и детайли от нея, а също и стари архивни черно бели снимки. В албума ще бъде вложена и детайлната информация от изследването за всяка носия от т.2.

 6. Печат на преносим изложбен комплект от фотографии на носиите от проекта на полипропилен филм в естествена големина. Материалът е лек и устойчив на времето и позволява високо фотографско качество на отпечатъка. Комплектът ще гостува на изложби на ФОНДАЦИЯТА  в България, Македония и Румъния. Същия ще бъде използван за експозиция в ИМ Разлог и другите музеи в страната по програма на ИМ Разлог, както и в качеството му на гостуваща изложба при международни и регионални участия на местни фолклорни състави от гр. Разлог. За целта последните ще трябва да заявят, че желаят да ползват изложбата в ИМ. Разлог.

 7. Филмиране на 6 бр от носиите. Целта на филмите е показване на обличане, специфични техники по забраждане и поставяне на елементи – характерни за различните ритуали. Акцент във всеки филм ще бъде както самата носия и нейното обличане, така и като паралел автентичен разказ на възрастна жена от региона, за спомените й с този костюм. Всеки филм ще бъде между 8-10 мин. Тази информация ще бъде издирена основно сред възрастни хора, стари архиви и снимки.

 8. Филмиране на разкази на възрастни хора за носиите от района. Техните характерни особености и обредно – ритуалния елемент в тях.

 9. Филмиране на разкази на възрастни хора за Бабинден.

 10. Създаване на специална интерактивна страница в портала на Фондация Живите български корени, от където да бъдат достъпни всички материали и резултати от проекта.

 11. Изследването и описанията ще бъдат резултат от съвместна работа както на специалистите от ИМ Разлог, така и на възрастни хора от региона.

Фондация "Живите български корени"

гр. Разлог, ул. "Цар Иван Асен II" 18
гр. Пловдив, ул. "Цанко Дюстабанов" 7

за контакти: +359 88 77 95525 

е-mail: office@bulgarianroots.bg

СЛЕДЕТЕ НИ

 • Facebook BulgarianRoots
 • Instagram BulgarianRoots
 • YouTube BulgarianRoots

© 2021 Фондация "Живите българските корени"