top of page

Проекти на Фондация "Живите български корени"

logo_full-black.png

„Изследване на спецификата и богатството на национални костюми от Разложкия край в светлината на културното многообразие“

През 2020 г. Фондация „ЖИВИТЕ БЪЛГАРСКИ КОРЕНИ“ получи шанс да работи по проект „Изследване на спецификата и богатството на национални костюми от Разложкия край в светлината на културното многообразие“, организиран от  Национален фонд „Култура“

към Министерството на културата. 

В изпълнение на ангажиментите по проекта ще бъдат извършени следните дейности:

 1. Издирване и подбор на над 20 комплекта от най-характерните носии от района на община Разлог, с приоритет на женските носии, запазени в музейни експозиции или семейно притежание.

 2. Заснемане на всяка носия в различни ракурси, с поставяне на носията в среда, максимално близка до нейната автентична и реална такава.

 3. Дизайн и предпечат на албум с материалите от фотосесиите. Максимално качество на всяка носия, както и детайли от нея, а където са налични – и архивни черно-бели снимки. 

 4. Печат на преносим изложбен комплект от фотографии на носиите от проекта на полипропилен филм в естествена големина. Материалът е лек и устойчив на атмосферните влияния и позволява високо фотографско качество на отпечатъка. Комплектът ще гостува на изложби на ФОНДАЦИЯТА  в България, Македония и Румъния. Същият ще бъде използван за експозиция в ИМ – Разлог, и в другите музеи в страната по програма на ИМ – Разлог, както и в качеството му на гостуваща изложба при международни и регионални участия на местни фолклорни състави от гр. Разлог. За целта последните ще трябва да заявят, че желаят да ползват изложбата в ИМ – Разлог.

 5. Намиране на информация за някои от костюмите там, където е запазена от притежатели, възрастни хора или от музейна документация.

 6. Търсене на информация за връзката между детайли или елементи от ежедневното битие с такива от обредно-ритуално естество.

 7. Ще подкрепим информацията за носиите с няколко кратки филма, които ще покажат обличане, забраждане спомени от възрастни хора. А там, където има живи наследници или притежатели  на стара носия, ще запишем техни спомени или информацията, която са готови да споделят и която се пази в рода. Поставили сме си и нескромната задача да направим кратки видео срещи с хора от Разлог, които работят по възстановяване или създаване на някои от костюмите за Старчевата, както и такива, които бродират или шият по автентичните модели.

 8. Във видеата ще добавим  разкази с автентична информация за Бабинден или Старчевата, както и за подготовката на Първия чауш.

 9. Ще обърнем внимание и на представяне на основните персонажи по време на Старчевата – първия ердженин и първата мома. 

 10. Създаване на специална  страница в портала на  фондация „Живите български корени“, посветена конкретно на проекта. Тази страница ще направи достъпни всички материали от проекта. 

 11. Страницата от т. 10 ще продължи да се допълва и след приключването на проекта. В нея ще бъдат отбелязвани и гостуванията на Пътуващата изложба, както и всички съвместни мероприятия и инициативи в следващите няколко години.

 12. Изследването и описанията ще бъдат резултат от съвместна работа както на специалистите от ИМ – Разлог, така и на местни хора.