top of page

Преселническа носия на българи – преселници от селата Баница, Каракьой, Горно Броди, Серско

Hосията е наречена клашник, дошла е в Разложко от българите – преселници от селата Баница, Каракьой, Горно Броди, Серско (дн. Гърция), в периода около 1920 година.

Преселническа носия – клашник