top of page

Фондация "Живите български корени"

Фондация „Живите българските корени“ е Неправителствена организация, в обществена полза, учредена на 11.02.2020г. и вписана в Търговския Регистър под № 206 022 332, с адрес на управление: гр. Разлог, ул. „Цар Иван Асен II“ №18

Фондация „Живите българските корени“  е вписана като културна организация в регистъра на Министерство на културата по чл.14, ал.4 от Закона за закрила и развитие на културата с удостоверение №1726 / 30.04.2020г.

Мисия и Цели

ПОПУЛЯРИЗИРАНЕ НА БЪЛГАРСКОТО

КУЛТУРНО - ИСТОРИЧЕСКО НАСЛЕДСТВО

IMG_2625.jpg
bottom of page