top of page

Подкрепете дейността на Фондация "Живите български корени" с дарение

Вашият финансов принос към каузата на "Живите български корени" би позволил да развием проектите, по които работим и би подпомогнал проучването, опазването, съхраняването, развиването и популяризирането на българското културно, фолклорно и историческо наследство.

Благодарим от сърце!

IMG_7742_edited.jpg

Направете дарение по банков път

Фондация „ЖИВИТЕ БЪЛГАРСКИ КОРЕНИ”

Райфайзенбанк България,  BIC: RZBB BGSF

IBAN: BG69 RZBB 9155 1011 7604 34

bottom of page