top of page

Календари с народни носии 2019

2019

"Девойко, мари, хубава" 2019

Този проект се осъществи с любезното съдействие на НАЦИОНАЛЕН ЕТНОГРАФСКИ МУЗЕЙ, СОФИЯ.

Националният етнографски музей e част от Института за етнология и фолклористика при Българската академия на науките. Това е музей на българската културна идентичност, на връзката между миналото и настоящето, на собствената култура и на другите култури. Музеят издирва, опазва, изследва, популяризира колекциите от артефакти от културата и бита на българите в днешните граници на страната и на българските общности в чужбина, притежава във фондовете си десетки хиляди обекти. Музеят се намира в центъра на българската столица, в сградата на бившия Княжески дворец.
Със своята повече от стогодишна история и 13 колекции, Националният етнографски музей е един от най-старите и устойчиви центрове за издирване, събиране, съхранение и представяне на културното наследство на България. Опазването на това наследство е мисия за музея – само музейният фонд „Българско народно облекло“, който предостави костюмите за настоящия календар, съдържа над 23 000 артефакта. Сред тях има носии на българи от всички региони на страната, от Западните покрайнини, Северна Добруджа, Егейска Тракия и Македония, намерили спасение в Родината, както и облекла на бесарабски и банатски българи.
Българската народна носия очарова със своята богата везбена и гайтанена украса. Множеството части, от които тя се състои, я изграждат като цялостна композиция, различна за всеки регион. Отделните части на облеклото и украсата му отразяват ролята и мястото на човека в обществото, неговата възраст и семейно положение. Съществуват народни вярвания за облеклото, представени в митове и легенди, песни и приказки. Магията на българската народна носия е съчетание от богат колорит и украса с различни материали: сърма, монети, мъниста и гайтани. Накитите на българката – прочелници, тепелъци, гривни, гердани, висулки, подбрадници, пафти и металически колани, са неизменни допълнения към облеклото. Те съответстват на социалното положение в обществото и се носят само от омъжените жени.

Фондация "Живите български корени"

2019

"Три сестри - 100 години по-късно" 2019

Този проект се осъществи с любезното съдействие на НАЦИОНАЛЕН ЕТНОГРАФСКИ МУЗЕЙ, СОФИЯ.
 

„100 години по-късно”

Точно преди век Европа и светът отбелязват края на най-опустошител­­на­та война дотогава в световната история – взела милиони жертви, причинила невиждани материал­ни щети. Равносметката за България: отнети изконни български земи; 600 хиляди българи остават отвъд държавната граница; огромни военни репарации. Втората национална катастрофа става факт през 1919 г. в парижкото предградие Ньой, където Великите сили наказват жестоко България. По този начин е ликвидиран идеалът за Санстефанска България, а националното обединение се превръща в неосъществим мираж. От отнетите земи само през следващите три години в България пристигат над 100 хиляди бежанци. Този изселнически поток не спира и през следващото десетилетие. Бежанците от Беломорска Тракия, Македония и Западните покрайнини идват в старите предели на родината със своите местни традиции и обичаи, със своето традиционно облекло. Често единственото, което носят със себе си прогонените от родните си места бежанци, са само дрехите на гърба.
Костюмите от българската диаспора са изключително разнообразни. Вътре във всяка етнографска група се срещат различни инварианти, които са носители на регионални или локални традиции. В настоящото издание може да се види това неоценимо богатство, тази феерия от цветни багри, която грабва от пръв поглед. Представени са прекрасни женски носии от Македония, Източна и Западна Тракия, Добруджа и Западните покрайнини, които са свидетелство за творческия гений на българката, за нейния усет към красивото.

Националният етнографски музей e част от Института за етнология и фолклористика при Българската академия на науките. Това е музей на българската културна идентичност, на връзката между миналото и настоящето, на собствената култура и на другите култури. Музеят издирва, опазва, изследва, популяризира колекциите от артефакти от културата и бита на българите в днешните граници на страната и на българските общности в чужбина, притежава във фондовете си десетки хиляди обекти. Със своята повече от стогодишна история и 13 колекции, Националният етнографски музей е един от най-старите и устойчиви центрове за издирване, събиране, съхранение и представяне на културното наследство на България. Опазването на това наследство е мисия за музея – само музейният фонд „Българско народно облекло“, който предостави костюмите за настоящия календар, съдържа над 23 000 артефакта. Сред тях има носии на българи от всички региони на страната, от Западните покрайнини, Северна Добруджа, Егейска Тракия и Македония, намерили спасение в Родината, както и облекла на бесарабски и банатски българи.