top of page
Мероприятия
BGRoots_profile_picture_BG copy.JPG

Има толкова много работа за вършене...

Обединявайки се зад името „Българските корени“, екипът на Фондацията влезе в немалко от музеите в България. Посети всеки значим форум, фестивал и събор, потопи се в носталгичния копнеж на българските диаспори в съседните нам държави, подкрепи общини и културни центрове, участва в дейността на патриотични структури и организации, като навсякъде събираше автентични детайли, от Българската  непреходна култура, бит и народност. Културните общности и групите от сподвижници и радетели за популяризиране на българското културно наследство започнаха да ни наричат „Българските корени“ и с времето това име се наложи и обедини търсенията ни. В резултат на положените усилия, към настоящия момент, „Българските корени“ се радва на подкрепата на повече от 45 000 съмишленици, част от които от чужбина.

Социалните мрежи останаха платформа, която позволява да се отразят една голяма част от значимите в културологичен план мероприятия и събития, проведени в страната и чужбина.

 

С времето, екипът на „Българските корени“ се наложи и като еталон на фотографско качество и историко-етнографска коректност при отразяването на всички мероприятия, в които присъстват автентични детайли от българския фолклор, бит и народност. Давайки си сметка, че в XXI в. трудно могат да се диференцират традиционните културни ценности от съвременните им интерпретации, ние се стараем да представяме всяко истинско късче история, придружено с максимално достоверна информация за първоизточника.

bottom of page