top of page

Мъжка носия от тъмна аба от втората половина на XIX век

Още през средновековието византийският хронист Никифор Грирора отбелязва, „че облеклото на българите се състои от груби домашни платове, наричани аби, които замествали овчите кожуси от преди това“ ( Из „Ромейска история“).

Мъжка носия от тъмна аба от втората половина на XIX век
Мъжка но