top of page

Празничен зимен разложки костюм – аба, характерен за втората половина на ХІХ век

Многобройните разновидности на саичното облекло са етапи от развитието на носията или са местни варианти, продиктувани от природните условия, текстилните суровини, стопанската дейност в района и не на последно място – от естетическия вкус на носителките ѝ.

Празничен зимен разложки костюм –  аба, характерен за втората половина на ХІХ век
Празничен зимен разложки костюм – аба, характерен за втората половина на ХІХ век

Различни са наименованията в отделните райони – забун, клашник, антерия, но като цяло, характеристиките на саичното облекло са: по-дълга и отворена отпред дреха с къси или дълги ръкави, като по-рядко е без ръкави; изработено е от гладък едноцветен или пъстроцветен раиран плат; украсено е с линеарни орнаменти по пазвата, ръкавите и полите. В Разложко това е най-употребяваната през ХІХ век зимна дреха. Забунът и клашникът са горни дрехи с подобни кройки, но забунът по-често е с ръкав. Досегът с културата на власите повлиява върху кройката с добавянето на още клинове, което разширява обема и силуета. В по-късни етапи от развитието му към него са пришивани ръкави и предници от забунен плат. След като старинният клашник отпада от употреба, ролята на горна дреха заема виненочервеният „копанар“. С времето копанарът все повече се отдалечава от своя първообраз и търпи промени в кройка, десен и украса.

Празничен зимен разложки костюм –  аба, характерен за втората половина на ХІХ век

В Разложко е по-известен като забун. Ушит е от литоткан вълнен плат в „кармъзов“ (червен) цвят и може да е прорязан от бели, сини, червени и жълти нишки по основата. Подплатата е бяла, памучна, леко ватирана и тегелирана. Обикновено е без ръкави при работа, но за премяна се добавят ръкави, с което става долна дреха и се носи под абата. Обърнатите капаци на ръкавите са подшити с шарен фабричен плат.

Тази горна дреха почти напълно покрива ризата, затова се превръща изцяло в долно облекло, като в някои от частите ѝ декорацията намалява. Местните наричат кошуля (риза), която е цялостно украсена с цветни ивици, видими през страничните процепи на горната дреха. Тази кошуля е с разложки „запески“.

Празничен зимен разложки костюм –  аба, характерен за втората половина на ХІХ век

Синята аба (синьовицата) се смята за подобрен и малко по-късен вариант на белия клашник, защото е плод на развитието на бояджийския занаят и донасянето на индигото (синьото) по търговски път. Абата е без ръкави – на рамушки. Ако се носят едновременно с клашника, той става долна, а абата – горна дреха. Облича се при излизане „пред хората“: при ходене на черква или на гости. Тя е изработена от тепана дебела вълнена тъкан, с обточване от светлосин или черен гайтан по краищата. Удължена и разширена е, за да може да се носи „на опретулькя“ – със запретнати назад поли, като върховете им се срещат отзад, на кръста, и се захващат с пояса или кола