top of page

Костюм на първи чауш, водачът на махалата в ритуала Старчевата в Разлог

Старчевата се чества ежегодно на 1 януари. Няма точна година за начало на фестивала, но е сигурно, че той се чества повече от век. В миналото празникът започвал още вечерта преди първия ден от новата година с обичая „Сурвакане”. Децата украсявали дряновото клонче, а майката трябвало да ушие сурвакарската торбичка и да я украси с аспри, реснички и пушета. Цяла нощ децата обикаляли къщите и били дарявани с колачета, парички, плодове и орехи. Подготовката за самия празник обаче започвала месеци по-рано. Хората купували и наемали звънци и тумбелци от различни краища на България. Кукерският костюм бил направен от кози или овчи кожи, а на главата си носели чучулка, която била няколко метра висока и изключително тежка. Днес обработката на кожите отнема дори повече време. През месец ноември участниците в карнавала обикалят махалата си и събират пари и дърва, като дървата ги продават и със средставата плащат на оркестъра и покриват останалите разходи. Всяка махала има определена дата, на която прави генерална репитиция, в която участва и старо и младо, наречена „накачане”.

Първият чауш е водачът на всяка махала, който се превъплъщава в ролята на страж. Той трябва да е млад мъж, неженен, с повече стаж от останалите и все още не ходил в казарма. Ако се случат двама младежи, с равен стаж, изборът за първи чауш се прави между тях, с мерене с ръце по дълга тояга. На който младеж остане ръката отгоре той ще е първият чауш. Всички се съобразяват с неговите стъпки и действия.

Кожите се правят от кожата на пръч, като самата обработка и изработка отнема два-три месеца, а понякога дори и повече. Първият чауш трябва да бъде с най-големите четири звънеца на кръст и в ръка да носи конска опашка. Чучулката му, която представлява висока островърха шапка, направена от кожи, също трябва да бъде най-висока, защото се смята, че именно чаушът е медиаторът между земята и небето. Неговото обличане е цял ритуал. При нужда, единствено вторият чауш може да замести първия.