top of page

Костюм на първи чауш, водачът на махалата в ритуала Старчевата в Разлог

Старчевата се чества ежегодно на 1 януари. Няма точна година за начало на фестивала, но е сигурно, че той се чества повече от век. В миналото празникът започвал още вечерта преди първия ден от новата година с обичая „Сурвакане”. Децата украсявали дряновото клонче, а майката трябвало да ушие сурвакарската торбичка и да я украси с аспри, реснички и пушета. Цяла нощ децата обикаляли къщите и били дарявани с колачета, парички, плодове и орехи. Подготовката за самия празник обаче започвала месеци по-рано. Хората купували и наемали звънци и тумбелци от различни краища на България. Кукерският костюм бил направен от кози или овчи кожи, а на главата си носели чучулка, която била няколко метра висока и изключително тежка. Днес обработката на кожите отнема дори повече време. През месец ноември участниците в карнавала обикалят махалата си и събират пари и дърва, като дървата ги продават и със средставата плащат на оркестъра и покриват останалите разходи. Всяка махала има определена дата, на която прави г