top of page

Празнична женска носия – фустан, от Разложко

Началото на XX век