top of page
  • Tedy Mileva

Ален (червен) фустан – типична и най-популярна в Разлогa носия, първите десетилетия на ХХ век.