top of page
  • Tedy Mileva

Фондация “Живите български корени” дава нов живот на костюми от стара Мехомия

На 27.07.2021 г. в музея в гр. Разлог пред културната общественост и гостите на гр. Разлог и района, както и почитатели на традиционната българска култура бе представен проектът „Изследване на спецификата и богатството на национални костюми от Разложкия край, в светлината на културното многообразие“, организиран от Национален фонд “Култура” към Министерството на културата и спечелен от Фондация “Живите български корени” през 2020 г. </