top of page
  • Tedy Mileva

Календар "Девойко, мари хубава" 2023


Скъпи читатели,

Уважаеми любители на българското,


Пред Вас е поредният илюстрован календар „Девойко, мари хубава“ за 2023 г. на фондация „Българските корени“. И тази година в центъра на Вашето внимание са красивите и неповторими традиционни женски носии, облечени от не по-малко красиви български девойки, повечето родени през ХХІ-ви век.

В календара са представени трите основни женски типа – сукманено, саичено и двупрестилчено облекло, обхващащи почти всички наши етнографски групи. Всеизвестно е, че ако съберем носии от един и същ регион, битуващи по едно и също време, няма да открием две еднакви. Това се дължи на простичкия факт, че всяка девойка или жена е влагала в изработената от нея дреха цялото си умение и майсторлък, за да бъде костюмът ѝ уникален и единствен. Заедно с това той се вписва в локалната и регионална традиция, която определя неговия вид, състав и елементи.

А когато до съвършените женски носии се ситуират и мъжки, по-наблюдателните могат да открият много детайли, които да ги ориентират за времето, поминъка и културата на тогавашните българи. В настоящия календар се виждат два варианта на по-модерния за епохата мъжки чернодрешен костюм.

Въпреки че облеклото е сравнително по-консервативен дял от народната култура, то също търпи развитие. Това може да се проследи по илюстративни и писмени материали, както и по все още наличните в музеи, частни колекции и селски скринове дрехи от „време оно“. За изследователите е безспорно установено, че по-съществени различия в облеклото на българина настъпват през втората половина на ХІХ век. С навлизането в Новото време, с европеизацията, се появяват нови платове, материали и технологии, както и нови обществени отношения, които ускоряват промените. Но тази жилава система, наречена традиционно българско облекло, не се предава, не отива веднага в историята. Тя продължава да съществува чак до средата на миналото столетие и е най-устойчива в малките населени места, в по-отдалечните от големите градове райони. Благодарение на този факт, част от това национално богатство оцелява и радва днес очите на нови и нови поколения – не само българи, но и ценители отблизо и далече.


Доц. д-р Ангел Янков, етнолог, директор на РЕМ – Пловдив


КОРИЦА: Мъжка и женска съртовски носии

Модели: Стела Безовска и Лъчезар Лефтеров


ЯНУАРИ: Женска празнична двупрестилчена носия от село Якимо­во, Ломско, средата на ХІХ век

Модел: Синтия Ангелова


ФЕВРУАРИ: Женски празничен саичен костюм – забунь от гр. Банско

Модел: София Тодева


МАРТ: Носии на тракийски преселници във Варненско, от края на ХVІІІ – началото на ХІХ век

Модели: Алекс Бенчовска, Христо Стефанов


АПРИЛ: Женска сукманена носия от с. Фотиново, община Батак