top of page

Косите на българката, тяхното сплитане и забраждане според народната вяра. Част 2