top of page

Традициите оживяха с Детска градина "Боряна" - кв. Прослав, Пловдив

Детска градина „Боряна“ си поставя за цел, по един естествен, игрови и приятен за малките палавници начин, да формира здрава връзка с родните традиции, ритуали и автентичен фолклор. Под формата на игри, танци и забавления, у децата се изгражда усет за познаване и съхранение на Българското културно наследство. Репертоара на ДГ “Боряна“ е и