top of page

Зимен Петковден

Нека се върнем за малко 130 години назад и да надникнем в дните на тогавашното общество, което си е устройвало празници, за да омилостиви невидимите духове, болестите и хищните зверове, разните вяления в природата и в живота им. Да погледнем в празниците, които са ги сплотявали. Празници, на който момците са си залюбвали моми. Да си припомним малко от онова, което вече отдавна е забравено, изтрито, сякаш с гумичка… А всъщност, денят, който днес ще подминем просто с възклицанието “О, Петко има имен ден!”, в миналото е криел в себе си много по-дълбок смисъл. Ето какъв…


Света Петка Търновска

Един от най-значимите октомврийски празници в народния календар е зимният Петковден. Ден, в който праредите ни не само са отдавали чест на светицата-закрилница света Петка, а и ден, в който се е п