top of page

Гаданията, които се правели на Еньовден – индивидуални и колективни гадания за женитба

Много и различни били гаданията на Еньовден, свързани с омъжване на девойките. Гадаели са за това предстои ли момата скоро да се омъжи, кой ще бъде съпругът, откъде ще дойде, дали ще е богат, или беден, каква ще бъде професията му и т.н.


Еньова буля с булчинска украса на главата, с. Голямо Крушево, Ямболско