top of page

Велики четвъртък - денят, изпълнен с най-много символика


На Велики четвъртък Исус извършил пасха в дома на един жител на Йерусалим. Преди вечерята Той измил ритуално нозете на апостолите с думите "Не дойдох да служа, а да послужа". По време на вечерята Той раздал на учениците си хляб и вино - Неговото тяло и кръв, като така установил св. тайнство Евхаристия (Причастие).


По време на Тайната вечеря Исус заявил на учениците си, че ще бъде предаден. През нощта срещу четвъртък Той се молил в Гетсиманската градина до идването на предателя, а смъртната Му присъда била произнесена на Велики четвъртък. Тя била потвърдена от прокуратора на римската провинция Юдея Пилат Понтийски, който от страх да не предизвика бунт, не посмял да я отмени. Той обаче публично си измил ръцете като знак, че не е виновен за решението на Синедриона. В същата вечер Исус бил разпнат.


Велики четвъртък крие много символика. Денят е свързан с неща, които не трябва да правим, с такива, които задължително трябва да правим. Некои от традициите свързани с този ден са се запазили и до днес, а за други само сме чували от баби и дядовци.


Старите хора в миналото на Велики четвъртък не впрягали добитъкът за оран или за каквато и да било работа. На този ден не се извършвала никаква градинска работа, както и шиене и плетене.


Велики четвъртък е ден за чистене и пречистване. За разлика от другите дни през Страстната седмица, на Велики четвъртък не само е разрешено почистването на дома, но е и задължително. От къщата се изхвърлят всякакви вехтории и непотребни вещи, които ще освободят пространство за нови прекрасни изживявания и емоции. Затова денят се нарича още и Чистият четвъртък – времето, в което пречистваме не само дома, но и мислите и душата си. Ако чистенето днес е с препоръчителен характер, то прането е забранено. Вярвало се, че ако жените перат на Велики четвъртък или простират пране, то действията им ще предизвикат ураганни ветрове и градушки. Не е разрешено и даването пари назаем или вещи от дома.


През Страстната седмица (най-подходящо е точно на Велики четвъртък) бабите съветвали да бъдат подстригани косите на децата за първи път. Младите моми също е добре да ги скъсят, за да им растат дълги и гъсти.
На този ден се боядисват яйцата. В миналото децата ставали заранта рано и гледали, коя кокошка ще снесе най-напред яйце. И тази кокошка не колят, понеже тя била докарала Великден. Това яйце се боядисвало първо. Първото боядисано в червено яйце се слага пред иконата, където остава до другия велики Четвъртък - традиция, запазена и до днес. С това яйце се трият бузките и челата на децата, за да бъдат здрави, румени и засмени.

</