top of page

Велики четвъртък - денят, изпълнен с най-много символика


На Велики четвъртък Исус извършил пасха в дома на един жител на Йерусалим. Преди вечерята Той измил ритуално нозете на апос