top of page

„…БЪЛГАРИЯ ЖИВЕЕ НАВСЯКЪДЕ, КЪДЕТО НЕЙНИТЕ СИНОВЕ И ДЪЩЕРИ ​ПАЗЯТ СВЕЩЕНИТЕ ТРАДИЦИИ В СВОИТЕ РОДОВЕ И СЕМЕЙСТВА…“

Фондация „Живите български корени“ е неправителствена организация, с цели, насочени към популяризиране на Българското културно-историческо наследство.

Фондация Живите български корени

МИСИЯ НА ФОНДАЦИЯТА:

Популяризиране на Българското културно – историческо наследство.

 

ЦЕЛИТЕ НА ФОНДАЦИЯТА:

  • Създаване на работни планове, свързани със съвременното осмисляне и пресъздаване на традиционни форми на културата в това число:

  • Учредяване и подпомагане на младежки организации и акции, с акцент в работата по опазването на Културно – историческото наследството. Социализация, привличане и ангажиране на младите хора с цел опазване и съхраняване на културната памет и приемственост между различните поколения.

  • Подпомагане на проучването, опазването, съхраняването, развиването и популяризирането на НКН,  местното културно и фолклорно богатство, с взаимни инициативи между Фондацията и културните институции.

  • Осигуряване на съдействие и принос в съхранението на специфични и общи културни практики.

  • Съвместни инициативи с организациите, занимаващи се с „културен туризъм“ – придвижване на хора поради културни подбуди, образователни турове, акцентиране върху местни забележителности (паметници, природа и др.).

  • Широка обществена огласеност и социално-ориентирано рекламиране на конкретните населени места, в тясно сътрудничество с други организации.

  • Подкрепа и подпомагане на държавни инициативи за съхранение и запазване на Българското  нематериално културно наследство, в частност на българския фолклор и традиционна култура, с дейности по тяхното популяризиране, в контекста на общоевропейските исторически традиции и изграждане на високо национално самочувствие и българско самосъзнание, съчетано с общоевропейска културна идентичност.

Инициативи на фондация "Живите български корени"

Девойко, мари хубава - календар за 2022

Част от усилията си съсредоточихме върху изследване и популяризиране на красотата на традиционното българско облекло, на автентичните народни носии през последните 100-150 години.

Девойко, мари хубава - календар за 2022

С времето, екипа на „Българските корени“ се наложи като еталон на фотографско качество и историко-етнографска коректност при отразяването на всички мероприятия, в които присъстват автентични детайли от българския фолклор, бит и народност.

Леденото мъжко хоро в Калофер

Нашата цел не е, да предизвикаме носталгия по едни отминали времена. Ние искаме нещо повече – да провокираме хората да погледнат към настоящето, защото остатъкът от това славно минало е жив и днес.

bottom of page